Begeleiding en Coaching

Forensische begeleiding

Onze Forensische begeleiding is gericht op het helpen van cliënten, die in zorg zijn als er een strafmaatregel is opgelegd door de rechter. De begeleiding richt zich op het ondersteunen en begeleiden van een cliënt op alle leefgebieden. De doelstelling is gericht op het verminderen van recidive en daarmee de maatschappij bewaken. Hierbij werken we samen met Justitie en reclassering.