Begeleiding en Coaching

WMO 

Voor iedereen die begeleiding/ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van dagelijkse taken bieden wij begeleiding vanuit de WMO. De begeleider gaat samen met de client de vraagstukken bekijken. Uitganspunt is altijd zelfredzaamheid, de begeleider zal hierin dus ook meestal niets overnemen maar ondersteunen.