Begeleiding en Coaching

Coaching en E-Coaching

Life Coach
Het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het verhogen van zelfvertrouwen, assertiviteit, verschillende vragen op het gebied van levensloop, zingeving en visie, stressmanagement, talentontwikkeling, conflicthantering en energiehuishouding.


Stress en burn-out coach

Coachen om op een gezonde manier met stress om te gaan en op een goede en verantwoorde manier van een burn-out te herstellen.

Budget Coach
Een financiële situatie van je cliënt in kaart kunt brengen en kunt beoordelen, en hoe je een maand- en jaarbegroting opstelt. Ondersteuning te bieden bij het voeren van een persoonlijke administratie, en verdiept je in de omgang met betalingsachterstanden, schulden en schuldeisers.